Trang chủ

Nếu như thế giới này đến ngày diệt vong, tất cả nhân loại đều chìm trong biển máu thì em cứ yên tâm rằng máu của em sẽ đổ xuống sau cùng….
_Cảnh Hoàng – Luân Khả Khải Hoàng_

Welcome to my house

Tui là Hi và đây là nhà của tui. Đây là nơi để tui có thể sống là chính mình.

Tui thích Review và Edit ĐAM MỸ [BOYLOVE, SHOUNEN AI, BOYxBOY,..] dù tui ít hiểu biết nhưng tui thích thì tui làm. Vậy nên thích gì ở nhà tui thì ở lại, không thích thì mời click back, không tiễn a~

fac68b270fbb1a76dbd5eef4bc0f8b8f