Welcome to my house

Tui là Hi và đây là nhà của tui ^^
Đây là nơi tui có thể sống là chính mình….
Thường thì tui sẽ edit đoản văn đam mỹ a~~
WARNING : Là đam mỹ, là boy love, là namxnam…. nên ai kì thị thì click back chứ đừng để tui tiễn…. Vậy thôi, có gì sau này sẽ thông báo thêm

9237d117ab7f0e41075992781daa535e.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s