Đoản văn

[Review] Gặp nhau lúc thời gian yên lặng – Hoa Vật Ngữ

Sau khi đọc bộ này thì tui thiệt sự có xúc động muốn review..... 1 phần là để lưu lại những dư âm của cảm xúc, 1 phần cũng là để sau này nhớ đến từng có 1 bộ đam mỹ khiến mình cảm động như vậy.... [Edited] Gặp nhau lúc thời gian yên lặng … Continue reading [Review] Gặp nhau lúc thời gian yên lặng – Hoa Vật Ngữ