Pass

Tất nhiên, vì Hi chưa thể xin phép tác giả (vì không biết) mà chỉ đi xin raw hoặc QT ở nhà khác nên Hi sẽ set pass ở mọi truyện… trừ vài trường hợp đặc biệt.
Pass rất đơn giản a, tui gợi ý hớt ùi, chỉ cần đụng tay đụng chân là đọc được thui (bôi đen phần sau dấu hai chấm)

+Đoản văn đam mỹ :lanhthienhi0302
+Đam mỹ (dài) : lanhthienhi3110
+Những cái rảnh rỗi sinh nông nổi mới đăng (Pic, Doujinshi…..) : lanhthienhi6823