Review nhảm

Như tựa đề, nhảm nữa thui, như bao lần đã nói, tui thích thì tui làm và thường là tự làm tự đọc nên sẽ rất vui nếu có người đọc, không thì thôi…. Mọi thứ đều liên qua đến một và chỉ một chủ đề : BL (Boylove)

1.[Review] Gặp nhau lúc thời gian yên lặng – Hoa Vật Ngữ